SISTEM C: ZAKLJUČENE HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE VODNIH VIROV

3.7.2012 Zgornje Konjišče – Danes je potekal zaključni sestanek projektne skupine, projekta Oskrba s pitno vodo – sistem C, podprojekta Hidrogeološke raziskave vodnih virov, v sklopu katere se je ugotavljal tudi vpliv reke Mure na podzemno vodo in stanje podzemnih voda v času prečrpavanja.

S strani Geološkega zavoda Slovenije smo bili seznanjeni z rezultati raziskav. Na podlagi rezultatov bo predano zaključno recenzirano poročilo. Poročilo bo podlaga za pripravo potrebne dokumentacije in izdelavo občinskih prostorskih načrtov v nekaterih občinah.