Tag Archives: ljutomer

PRIPRAVLJEN DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA (po javni razpravi), upoštevana večina predlogov, odločanje v sredo

SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljutomer, 3. februarja 2014 – Uprava občine Ljutomer je pripravila dopolnjen predlog Odloka o proračunu za leto 2014, ki upošteva večino pripomb iz časa javne razprave ter vse dodatne pripombe (skupaj 12 dodatnih predlogov investicij), ki so bili izraženi na predstavitvah v krajevnih skupnostih. Danes ob 11. uri se je iztekel tudi rok za vlaganje amdandmajev k proračunu, vendar politične stranke amandmajev niso vložile.

Sama javna razprava, ki je trajala od 16. decembra 2013 do 15. januarja 2014, je potekala v vseh devetih krajevnih skupnostih ter vključevala usklajevanje z zavodi in drugimi proračunskimi porabniki ter k sodelovanju pritegnila veliko število krajanov.

Na ta način je nastal usklajen predlog proračuna, z večinsko podporo občank in občanov ter številnimi realno izvedljivimi in koristnimi projekti širom občine, vključno z upoštevanjem vseh dvanajstih predlogov iz predstavitev po krajevnih skupnosti (skupaj je bilo podanih 25 pripomb, izmed katerih je bila upoštevana velika večina, z izjemo tistih, ki nalagajo nastop neizvedljivega ali neracionalnega stanja – podroben opis je v prilogi). O tako dopolnjenem predlogu bo sedaj odločal občinski svet, in sicer v sredo, 5. februarja 2013.

 Z zaključkom javne razprave se je obenem zaključilo daljše, večmesečno obdobje usklajevanj in iskanja najboljših rešitev, v katerem je sodelovalo izjemo veliko ljudi. Rezultat je proračunski dokument, ki predvideva izvedbo velikega števila potrebnih projektov in visok delež evropskih sredstev (nekaj čez 50 odstotkov).

Županja občine Ljutomer, mag. Olga Karba, se zahvaljuje vsem, ki so vložili čas in energijo na poti do tega predloga: “veseli me, da se je v razpravo vključilo tako veliko število občank in občanov in da smo dosegli konsenz za tako velikega števila investicij po krajevnih skupnostih.”

Proračunski dokument tudi letos dosledno zasleduje naslednje vodilne cilje:

  1. realno načrtovanje in gospodarno ravnanje s sredstvi,
  2.  visok delež nepovratnih sredstev pri investicijah,
  3. enakomernost razvoja vseh krajevnih skupnosti v občini.

Obenem nadgrajuje dosedanje napore, s pomočjo katerih je v treh letih bilo izvedeno dobrih 20 projektov, za katere je bilo zagotovljeno 13 milijonov EUR nepovratnih sredstev. Prav tako pa so se znižali stroški delovanja občinske uprave, v primerjavi z leto 2009 za dobrih 80 tisoč EUR letno.

Od 7,58 milijonov evrov davčnih prihodkov se v proračunu namenja 3,39 milijona EUR za storitve za občane, torej se ne povečujejo cene storitev in ne zmanjšuje se obseg pravic (razlika v plačilu vrtcev, šolski prevozi, komunalne storitve, domsko varstvo, itd.), čeprav je občina od države prejela manj sredstev v primerjavi z letom 2012. Za podporo delovanju društev, ki so nosilni steber bogatega dogajanja v naši skupnosti, se v proračunu namenja 336 tisoč EUR.

Na proračun ni bilo vloženih amandmajev, zato ostane le še odločanje o predlogu. Županja, mag. Olga Karba, upa, da bodo članice in člani občinskega sveta prisluhnili željam občankam in občanom ter pri svojem odločanju postavili potrebe lokalne skupnosti pred strankarske interese.

Vendar odločitev in odgovornost je po štirih mesecih uspešnega dela na usklajevanju predloga proračuna povsem na njihovi strani. Spomnimo, da predlog podpira skoraj polovica članic in članov občinskega sveta. Doslej so mu nasprotovali svetniki iz vrst DESUS, SD, LDS in SLS. Stranka SD pa je celo predlagala, da se predlagani projekti prestavijo v mandat naslednjega župana (ena izmed pripomb v času javne razprave).

V kolikor dopolnjen in v javni razpravi usklajen predlog proračuna ne bi bil sprejet, občina ne bi imela podlage, da izvaja investicije in druge projekte. Večina projektov je namreč povezana s pridobivanjem sofinanciranja, ki zahteva pravočasno zaključevanje del, sicer je nesmiselno oziroma tvegano sploh začeti z investicijami. Prav tako ne bo možno izvesti razpisov za sofinanciranje dejavnosti društev, enkratnih denarnih pomoči, pomoči gospodarstvu, sofinanciranje fizitorepije Zdravstvenemu domu Ljutomer in drugih storitev za občane.

V konkretnem primeru bi bila ogrožena izvedba dvajsetih projektov, ki bodisi že tečejo ali pa se morajo čim prej začeti zaradi pravočasnega črpanja nepovratnih sredstev. Med tovrstne projekte sodi na primer izgradnja kanalizacijskega omrežja za naselje Spodnji Kamenščak, Sistem C in Puchovna poslovna cona, pri kateri bi, podobno kot pri Sistemu C, v primeru nerealizacije projekta morali vrniti več kot 500 tisoč EUR evropskih sredstev (pri Sistemu C gre za mnogo višje vsote). Prav tako bi morali odstopiti od pogodbe za najem z investitorjem, ki načrtuje nova delovna mesta v Puchovi poslovni coni.

V nadaljevanju je celotni seznam projektov, ki bi bili ogroženi zaradi nesprejetja proračuna v tem tretjem poskusu, kot na primer izgradnja 5-oddelčnega vrtca v Cezanjevcih, pločnik na Kamenščak, prizidek vrtca Ljutomer, dovozna cesta na Osnovno šolo Ivana Cankarja, adaptacija glasbene šole, kolesarska steza proti Radomerju, najbolj problematični odseki cest, izgradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Ljutomer in mnogi drugi.

Seja občinskega sveta bo v sredo, 5. februarja, ob 13. uri.

OTVORITEV RAZSTAVE ARHEOLOGIJA NEKOČ IN DANES

This slideshow requires JavaScript.

V četrtek, 5. 9. 2013, smo na Glavnem trgu skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Centrom za preventivno arheologijo, odprli razstavo Arheologija nekoč in danes. Veseli me, da je razstava na ogled v Ljutomeru, saj letos praznujemo stoletnico organiziranega varstva kulturne dediščine na območju Slovenije. Razstava bo na ogled do 4. oktobra.

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 50-LETNICI DELOVANJA GFML

This slideshow requires JavaScript.

V športni dvorani ŠIC Ljutomer je 30. 8. 2013 potekala Slavnostna akademija ob 50-letnici delovanja Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Dogodka so se udeležili številni visoki gostje, med njimi tudi predsednik RS Borut Pahor, ki je bil slavnostni govornik.

Našemu kraju in občini je v ponos, da je gimnazija z odličnostjo pomembno prispevala k svojemu dobremu slovesu in ugledu, ki ga uživa v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru. Iskrene čestitke vsem, ki so soustvarjali ali prispevali, da je Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer postala ena najuspešnejših izobraževalnih ustanov v državi in zgodba o uspehu.

PETA MALONEDELJSKA KONJENICA

This slideshow requires JavaScript.

V soboto, 10.8.2013, so se ljubitelji konj iz različnih koncev Slovenije zbrali pri Muzeju kmečkega orodja v Drakovcih, od koder so se odpravili proti ljutomerskemu hipodromu. Udeležence konjenice sem pozdravila ob prihodu v Ljutomer, na hipodromu pa jih je čakalo tudi okrepčilo. Iskrena hvala vsem udeležencem konjenice, ki so s svojim pohodom po Prlekiji počastili praznik občine.

Enhanced by Zemanta

SESTANEK S KRAJANI NASELJA NORŠINCI IN BABINCI GLEDE IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

20130805-112132.jpg
V sredo, 31.7.2013, smo se v vaško gasilskem domu Babinci sestali s krajani naselja Noršinci in Babinci. Sestanek je bil namenjen v zvezi s potekom investicijskih del izgradnje kanalizacijskega omrežja za naselje Noršinci in dela naselja Babinci. Pogodbena vrednost del znaša 270,580,81 EUR, brez DDV.

Gradbena dela so se že začela izvajati in bodo končana do konca septembra 2013. Projekt zajema izgradnjo sekundarnega voda kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 1.840,36 m, ki bo v nadaljevanju priključeno na skupno čistilno napravo Ljutomer. Naročena je tudi projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v ostalem delu naselja Babinci.

20130805-112154.jpg

Na sestanku so bili prisotni tudi direktor občinske uprave Tomislav Zrinski, predstavnica izvajalca del Komunalno podjetje Ormož d.o.o., izvajalec strokovnega in finančnega nadzora podjetja GRADAL, Bojan Sekereš s.p., in predstavnica Javnega podjetja Prlekija. Veseli me, da se je na povabilo odzvalo veliko število krajank in krajanov teh dveh naselij. Poleg informacij, ki so jih krajani prejeli glede izgradnje kanalizacijske omrežja so bila postavljena vprašanja tudi o drugih aktualnih zadevah.

Skupaj smo ugotovili, da je odprtih še veliko tem, pobud in želja, vendar verjamem, da lahko s konstruktivnimi dialogi, medsebojnim spoštovanjem in dobrim sodelovanjem rešimo marsikatero zadevo in se skupaj veselimo končnih uspehov.

SESTANEK S KRAJANI PRISTAVE GLEDE IZGRADNJE SEKUNDARNE KANALIZACIJE

V Gasilsko-vaškem domu Pristava je v sredo, 31.7.2013, potekal sestanek s krajani, v okviru katerega so bili seznanjeni s potekom investicijskih del izgradnje sekundarne kanalizacije v Pristavi. Prisotni so izvedeli, da pogodbena vrednost del znaša 244.172,49 EUR, brez DDV, in da je načrtovan rok končanja del do konca septembra 2013.

Skupna dolžina predvidenega kanalizacijskega omrežja znaša 2088 m. Z gradnjo kanalizacijskega omrežja bo zagotovljena odvodnja in transport odpadnih fekalnih voda iz naselja Pristava na čistilno napravo Ljutomer. Sestanka so se udeležili tudi direktor občinske uprave Tomislav Zrinski, izdelovalec projektne dokumentacije Rudi Sever s.p., predstavnik izvajalca del Legartis d.o.o, izvajalec strokovnega in finančnega nadzora podjetja GRADAL, Bojan Sekereš s.p., in predstavnica Javnega podjetja Prlekija.

Izpostavljena vprašanja s strani krajanov so se sprotno reševala, hkrati je beseda tekla tudi o drugih aktualnih projektih. Hvala vsem, ki ste se odzvali na povabilo in se udeležili sestanka, ter s svojimi mnenji, vprašanji in pobudami prispevali h konstruktivni razpravi.

Enhanced by Zemanta

SPREJEM MAG. VLADIMIRJA POTOČNIKA AKADEMSKEGA SLIKARJA SPEC.

Ob izidu monografije Vladimirja Potočnika, akademskega slikarja spec., smo v ponedeljek, 6.5.2013, v županatu Mestne hiše pripravili tiskovno konferenco in sprejem. Zahvalili smo se, ker je našo skupnost, in tudi širši prostor, obogatil s številčno zbirko umetniških del.

Ob tem je svoje umetniško znanje prenesel tudi na mlajše generacije. Ustvarjalna dela gospoda Potočnika so nas izredno navdušila, zato še enkrat iskrene čestitke ob osebnem jubileju in izidu monografije, z željo, da bi še bili dolga leta deležni njegovega umetniškega ustvarjanja.

SPREJEM MIHAILA GLAGAZINA IZ VELEPOSLANIŠTVA RUSKE FEDERACIJE

V županatu Mestne hiše smo v četrtek, 25.4.2013, pripravili sprejem Mihailu Glagazinu, obrambnemu atašeju Veleposlaništva Ruske Federacije. Sprejema so se udeležili tudi podžupan Janez Vencelj, občinski svetnik Janez Kardoš in Srečko Pavličič,  v. d. direktorja Splošne knjižnice Ljutomer.

Po sprejemu smo se udeležili komemoracije v Cezanjevcih, pri spomeniku talcem, ki je lociran pri Ribičevem mlinu. Ogledali smo si tudi spomenik na Razlagovi ulici. Sklenjen je bil dogovor, da bo Veleposlaništvo Ruske Federacije sodelovalo pri obnovi spomenikov, ki so posvečeni tudi padlim ruskim državljanom.

2. DAN AKTIVNE MOBILNOSTI OBČINE LJUTOMER

V soboto, 11. 5. 2013, sta v Ljutomeru na več lokacijah potekali prireditvi »6. dan gibanja in druženja vseh generacij« ter »2. dan aktivne mobilnosti Občine Ljutomer«. Občina Ljutomer je prva in edina občina v Sloveniji, ki se je v okviru evropskega projekta Active Travel Network pridružila mednarodni mreži partnerskih mest, ki spodbujajo aktivno mobilnost v mestih.

Veseli nas, da se je kljub malo slabšemu vremenu zbralo veliko ljudi, ki se radi gibljejo na svežem zraku. Tudi na tak način namreč pripomoremo k lastnemu zdravju, aktivnemu preživljanju prostega časa ter kvalitetnejšemu bivalnemu prostoru vseh nas.