Zadružni dom Cven

This slideshow requires JavaScript.

V sklopu investicije je bila izvedena obnova ostrešja, fasade, stavbnega pohištva, zamenjava instalacij, ureditev scenske opreme in opreme pisarn. Vrednost projekta je znašala 579.243,76 EUR z DDV,  od tega je Občina Ljutomer pridobila 295.717 EUR sofinanciranja s strani Programa razvoja podeželja RS.