PEMURES – NOVINARSKA KONFERENCA

V petek, 29. junija 2012, je v županatu Mestne hiše potekala novinarska konferenca, na kateri smo predstavili slovensko – avstrijsko partnerstvo v Evropski Uniji pri projektu PEMURES.

Verjamem, da imamo  priložnost po kateri se splača poseči, vendar za uspeh potrebujemo tri ključne stebre; način prenosa znanja iz Güssinga  v Ljutomer, izgradnja lastnih kompetenc in ustvarjanje pogojev za nove naložbe in delovna mesta iz naslova pridobivanja okolju prijazne energije in vzpostavitev delujočega modela, ki vključuje dolgoročno pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije. Projekt PEMURES je prvi korak na tej poti, orodje za začetek prenosa znanj in dobrih praks iz Güssinga v Ljutomer oziroma našo širšo okolico. S projektnimi partnerji želimo biti tisti, ki izvažamo ta model v druge občine in okolja. V Ljutomeru še do sedaj ni bilo projekta, ki bi združeval toliko uglednih domačih in mednarodnih partnerjev. V projekt je vključeno sedem partnerjev in sicer: Güssing Energy Technologies GmbH iz Güssinga, Evropski center za obnovljive vire energije iz Güssinga, Občina Ljutomer, Skupina FABRIKA d.o.o. iz Ljutomera, Gozdno in lesno gospodarstvo Murska Sobota d.o.o., Gozdni inštitut Slovenije iz Ljubljane in Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede iz Maribora.

Tukaj vidim tudi priložnost za domače gospodarstvenike, ki lahko del svojih razvojnih strategij načrtujejo v skladu s priložnostmi, ki jih ustvarjamo preko tega projekta.

Cilji projekta so:

–           Spodbujanje energetske učinkovitosti in povečanje rabe obnovljivih virov energije

–           Razvoj novih, inovativnih oblik rabe obnovljivih virov energije

–           Čezmejno ohranjanje naravnih virov in spodbujanje njihove trajnostne rabe

–           Učinkovitejše upravljanje okolja čezmejne regije

–          Razvoj potencialov za pridobivanje biomase za energetske namene v nasadih hitrorastočih listavcev zunaj gozda.

–           Prispevanje k izboljšanju kakovosti življenja in povezav med mesti in podeželjem