Zbirni kanal Pristava – Stročja vas

This slideshow requires JavaScript.

Zgrajena dolžina gravitacijskih kanalov znaša 2271 m, skupna dolžina tlačnih vodov je 1230 m, skupaj torej 3501 m kanalizacije. Urejeno je odvodnjavanje in transport komunalnih odpadnih vod do skupne čistilne naprave Ljutomer. Investicijo je Občina Ljutomer v letu 2011 prijavila na javni razpis in vloga je bila ugodno rešena. Odobreno sofinanciranje Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, sedaj Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, znaša v višini 100% upravičenih stroškov operacije. Vrednost projekta je znašala 399.465,73 EUR EUR.