Izgradnja kanalizacijskega omrežja Šalinci – Krištanci – Grlava

This slideshow requires JavaScript.

Zgrajeni so bili gravitacijski kanali v dolžini 5,172 km in tlačni vodi v dolžini 2,185 km. Kanalizacija je bila zgrajena v skupni dolžini 7,357 km. Na novozgrajeno kanalizacijo bo priključenih 119 hišnih priključkov, od tega 58 v Šalincih, 24 v Krištancih in 37 na Grlavi. Vrednost projekta je znašala 941.226,02 EUR EUR. Investicija je bila v letu 2011 delno sofinancirana iz sredstev 23. čl. Zakona o financiranju občin – ZOF-1 v višini 246.467,00 EUR, iz istega naslova je bila investicija v letu 2012 financirana v višini 331.203,00 EUR.