Izgradnja tlačnega voda kanalizacijskega omrežja Stročja vas (2. faza)

This slideshow requires JavaScript.

Gre za kanalizacijo, ki se nahaja pod novo cesto v Stročji vasi in se je izvajala sočasno z rekonstrukcijo dela lokalne ceste Stročja vas – Podgradje. Vrednost del je znašala 38.221,58 EUR, brez DDV.