Otvoritev nove komunalne infrastrukture in otroškega igrišča

V petek, 10. avgusta 2012, je na Juršovki potekala otvoritev nove komunalne infrastrukture in otroškega igrišča. Projekt je obsegal izgradnjo ceste, hodnika za pešce, vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave, telekomunikacijskih vodov, CATV, zaščito in prestavitve komunalnih vodov, predelavo električnega omrežja ter ureditev otroškega igrišča.


S tem projektom so bile pridobljene 4 nove individualne parcele za stanovanjsko gradnjo in preko izvedene javne so bila tudi prodana.Na otroškem igrišču so nameščena igrala za najmlajše ter igrišče za košarko.

Zahvala gre vsem ki so na kakršenkoli način sodelovali pri projektu in pri otvoritvi.