Nabava opreme za konjeniški muzej v Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

Investicija je obsegala nabavo panojev, vitrin za postavitev muzejskih eksponatov, pultov, polic, izdelavo stopničastega podesta, omar, osvetlitev muzejskih eksponatov, opreme varovalnega sistema muzejske zbirke in računalniške opreme. Vrednost investije je znašala 47.000,00 EUR brez DDV. Investicija je bila sofinanacirana iz kvote 4. osi Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007 – 2013, kot projekt za izvajanje Lokalne akcijske skupine LAS Prlekija.