ZAKLJUČENE INVESTICIJE V KS CVEN

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Rekonstrukcija LC, odsek Pristava – Mota

Zadružni dom Cven

Rekonstrukcija PGD Cven

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Ureditev odvodnjavanja meteornih voda v naselju Cven

Kanalizacijsko omrežje za Cven (del) in Krapje

Izgradnja javne razsvetljave ob cesti proti Pristavi

SISTEM C (vodni vir Mota, kanalizacijsko omrežje, transportni vodovod Ljutomer)

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Ureditev kolesarske povezave Ljutomer – Cven

Rekonstrukcija JP724721 (Mota) – Murgasa in ureditev javne razsvetljave

Rekonstrukcija vodovoda Cven – Ljutomer

Energetska sanacija POŠ in vrtca Cven

Visokovodni nasipi za varstvo pred poplavami (državni projekt)

Rekonstrukcija asfalta pred ZD Cven, izvedba kanalizacijskega priključka

Urejanje javne razsvetljave

Redna letna vzdrževalna dela na LC Krapje –  Razkrižje

Redna letna vzdrževalna dela na LC Ljutomer – Veržej

OBČINSKA STAVBA – ENERGETSKO OBNOVLJENA IN Z NOVIM DVIGALOM

Županja skupaj z gospo Jožico in načelnico UE so imele čast prve vstopiti v novo dvigalo in uradno otvoriti našo pridobitev. Gospa Jožica je s solzami v očeh dejala, da je danes za njo poseben dan saj si ni nikoli mislila, da se bo dvigalo zgradilo, čeprav si je to zelo želela, ker rada prihaja na občino. Z vsemi sodelavci občine in upravne enote se bomo še naprej trudili ostati prijazen servis!🥰

Hvala vsem za trud!

ZAKLJUČENE INVESTICIJE V KS CEZANJEVCI

V letih od 2011-2014 so nam uspele naslednje investicije:

Obnova strehe nad telovadnico v osnovni šoli.

Bivalna enota pri osnovni šoli.

Pleskanje mrliške vežice v Cezanjevcih in osvetlitev poti na pokopališču.

Rekonstrukcija PGD Cezanjevci.

V letih od 2015-2019 so nam uspele naslednje investicije:

Vrtec Cezanjevci.

Komunalna infrastruktura za vrtec Cezanjevci.

Rekonstrukcija dela LC223061 Zg. Kamenščak – Vogričevci.

Prekritje strehe in popravilo strelovoda na mrliške vežici v Cezanjevcih ter mizarske storitve. (KS)

Ureditev pločnika v Cezanjevcih (do mosta).

Ureditev ceste do Mlekarne v Cezanjevcih.

SISTEM C (vodovod Branek, cevovod za VH Branek).

V letih od 2019-2022 so nam uspeli naslednji projekti:

Energetska sanacija OŠ Cezanjevci in fasada.

Umiritev hitrosti na cesti pri Vrtcu v Cezanjevcih – semafor.

Urejanje javne razsvetljave.

Redno letno vzdrževanje LC Cezanjevci – Lukavci.

Redno letno vzdrževanje LC Cezanjevci – Kamenščak.

Urejanje odvodnjavanja v KS Cezanjevci.

Ureditev odvodnjavanja JP Vogričevci.

NAMAKALNI SISTEM, RAZSVETLJAVA POMOŽNEGA IGRIŠČA, SEMAFOR

Šport nas povezuje!

Nogomet je ekipni šport in EKIPA mora fküp držati in vsak mora oddelati tisto za kar je najboljši, da doseže izjemne uspehe. Bravo NK Avto Rajh Ljutomer za dosežen zgodovinski dogodek! Navijali smo in bomo za vas💪 v sredo sigurno bučno v Stožicah proti Olimpiji!!!

Naj semafor, reflektorji in namakalni sistem dobro služi vsem, ki koristite ŠRC in, ki navijate! 😇

20 LET USPEŠNEGA DELOVANJA VARNE HIŠE

Iskrene čestitke in iskrena zahvala vsem zaslužnim, še posebej ga. Darinki Štuhec, predsednici Varne hiše, izjemni občanki, ki ima poseben čut do pomoči potrebnih in do skupnosti. Zaslužna tudi za skrb za invalide, za izgradnjo “toplih” prostorov za druženje krajanov v Babincih. Tokrat se ni uspela “izmuzniti”, da ji izročimo priznanje hvaležne skupnosti. Zaslužila si je občinsko priznanje s plaketo ampak se je vedno znova zahvalila in zaradi svoje skromnosti vedno dala prednost drugim. Izjemna oseba z izjemnim ❤️. Hvala vsem zaposlenim, Suzi Kvas, predsednici varnih hiš Slovenije, Bredi Božnik, direkrorici Socialne zbornice Slovenije, vsem ostalim prisotnim, vsem inštitucijam in vsem, ki se trudite vsak dan narediti vsaj eno dobro dejanje. 🥰

SKUPAJ NAM JE USPELO! HVALA ZA ODLIČNO SODELOVANJE!

VEČ  KOT 180 REALIZIRANIH PROJEKTOV  
CCA 61 MILIJONOV EUR INVESTICIJ
22,7 mio EUR nepovratnih sredstev
10 ENERGETSKO SANIRANIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE – prihranki 60-80 % in znižanje CO2
NOV MLADINSKO KULTURNI CENTER 
50 KILOMETROV CEST
3,6 KILOMETROV PLOČNIKOV
7,5 KILOMETROV KOLESARSKIH STEZ
48 KILOMETROV KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA
78 KILOMETROV VODOVODNEGA OMREŽJA
KROŽNO KROŽIŠČE K2 (pri OMV)
1350 M2 PARKIRIŠČA
2 POLNILNICI ZA ELEKTRIČNA VOZILA
7 AVTOBUSNIH POSTAJ
4 ELEKTRIČNA IN 6 NAVADNIH KOLES – KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU
4 ELEKTRIČNA KOLESA – TIC LJUTOMER
VEČ PARKIRNIH MEST ZA INVALIDE
2 KOLESARNICI
7 KM JAVNE RAZSVETLJAVE
7 MOSTOV
VRTEC CEZANJEVCI
2 ČISTILNI NAPRAVI
ŠPORTNA INFRASTRUKTURA: nove tribune, rekonstrukcija garderob, fasada na nogometnem igrišču, košarkarsko in rokometno igrišče, skejt steza, plezalna stena, street workaut, obnovljena športna dvorana OŠIC…otroška igrala itd.
 
260.000 EUR ZA SPODBUJANJE RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN PODPORA DELOVANJU OBRTNE ZBORNICE
CCA 40 MIO EUR – SUBVENCIJE OBČANOM