ZAKLJUČENE INVESTICIJE V KS CEZANJEVCI

V letih od 2011-2014 so nam uspele naslednje investicije:

Obnova strehe nad telovadnico v osnovni šoli.

Bivalna enota pri osnovni šoli.

Pleskanje mrliške vežice v Cezanjevcih in osvetlitev poti na pokopališču.

Rekonstrukcija PGD Cezanjevci.

V letih od 2015-2019 so nam uspele naslednje investicije:

Vrtec Cezanjevci.

Komunalna infrastruktura za vrtec Cezanjevci.

Rekonstrukcija dela LC223061 Zg. Kamenščak – Vogričevci.

Prekritje strehe in popravilo strelovoda na mrliške vežici v Cezanjevcih ter mizarske storitve. (KS)

Ureditev pločnika v Cezanjevcih (do mosta).

Ureditev ceste do Mlekarne v Cezanjevcih.

SISTEM C (vodovod Branek, cevovod za VH Branek).

V letih od 2019-2022 so nam uspeli naslednji projekti:

Energetska sanacija OŠ Cezanjevci in fasada.

Umiritev hitrosti na cesti pri Vrtcu v Cezanjevcih – semafor.

Urejanje javne razsvetljave.

Redno letno vzdrževanje LC Cezanjevci – Lukavci.

Redno letno vzdrževanje LC Cezanjevci – Kamenščak.

Urejanje odvodnjavanja v KS Cezanjevci.

Ureditev odvodnjavanja JP Vogričevci.