ZAKLJUČENE INVESTICIJE V KS KRIŠTANCI, ŠALINCI, GRLAVA

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Kanalizacijsko omrežje in sanacija cest.

Ureditev avtobusnih postajališč.

Prevezave vodovodnih priključkov v Krištancih, Šalincih, Grlavi.

Rekonstrukcija dela vodovodnega omrežja v Šalincih.

Prestavitev kužnega znamenja v Šalincih.

SISTEM C (transportni vodovod Šalinci –  Banovci).

V letih od 2015-2018 so nam uspeli naslednji projekti:

Rekonstrukcija dveh odsekov vodovoda v KS Krištanci, Šalinci, Grlava.

Redno letno vzdrževanje JP Grlava.

V letih od 2019-2022 so nam uspeli naslednji projekti:

Rekonstrukcija JP v KS KŠG in ureditev manjkajočega vodovoda.