ZAKLJUČENE INVESTICIJE V KS CVEN

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Rekonstrukcija LC, odsek Pristava – Mota

Zadružni dom Cven

Rekonstrukcija PGD Cven

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Ureditev odvodnjavanja meteornih voda v naselju Cven

Kanalizacijsko omrežje za Cven (del) in Krapje

Izgradnja javne razsvetljave ob cesti proti Pristavi

SISTEM C (vodni vir Mota, kanalizacijsko omrežje, transportni vodovod Ljutomer)

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Ureditev kolesarske povezave Ljutomer – Cven

Rekonstrukcija JP724721 (Mota) – Murgasa in ureditev javne razsvetljave

Rekonstrukcija vodovoda Cven – Ljutomer

Energetska sanacija POŠ in vrtca Cven

Visokovodni nasipi za varstvo pred poplavami (državni projekt)

Rekonstrukcija asfalta pred ZD Cven, izvedba kanalizacijskega priključka

Urejanje javne razsvetljave

Redna letna vzdrževalna dela na LC Krapje –  Razkrižje

Redna letna vzdrževalna dela na LC Ljutomer – Veržej