ZAKLJUČENE INVESTICIJE KS MALA NEDELJA

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Pločnik ob lokalni cest v Mali Nedelji.

Preplastitev lokalne ceste odsek Bučkovci – Moravski vrh.

Modernizacija JP Moravci.

V letih od 2015-2019 so nam uspeli naslednji projekti:

Preplastitev lokalne ceste – odsek – Bučkovci – Drakovci.

Izgradnja vodovodnega omrežja Drakovci.

Modernizacija javne poti Moravci – geodetska odmera.

Vodovod v Biotermah.

Vzdrževalna dela na javni poti Drakovci.

Rekonstrukcija VH Mala Nedelja

Ureditev stopnic na pokopališče v Mali Nedelji (KS).

Izkop in gramoziranje parkirišča, položitev cevi na pokopališču Mala Nedelja (KS).

Ureditev glavne poti in zamenjava vodovodnih in odtočnih cevi na pokopališču v Mali Nedelji (KS).

Rekonstrukcija vodovoda na območju KS Mala Nedelja

SISTEM C (transportni vodovod Godemarci – Moravci, vodohran in prečrpalna postaja Špindler ter Moravski vrh, cevovod Moravski Vrh – Novi Vrh, cevovod Novi Vrh – odcep, cevovod VH Moravski Vrh – VH Mala Nedelja, cevovod Vinščak Emerščak).

V letih od 2019-2022 so nam uspeli naslednji projekti:

Energetska sanacija OŠ in telovadnice v Mali Nedelji.

Prizidek vrtca Mala Nedelja.

Ureditev mosta  v Drakovcih in Kuršincih.

Rušenje stare OŠ Mala Nedelja.

Rekonstrukcija vodovoda v Drakovcih.

Rekonstrukcija vodovoda v Bučkovcih.

Rekonstrukcija lokalne ceste Mala Nedelja – Bioterme z izgradnjo pločnika (v teku).

Urejanje javne razsvetljave z bolj varčnimi lučmi.

Redno letno vzdrževanje: LC Bučkovci-Moravski vrh, JP Moravski vrh, JP v Drakovcih, LC Radoslavci – Moravci, Bodislavci – Mala Nedelja.

Postavitev cestnih znakov in ogledal, kjer je bilo to potrebno in zahtevano.