REKONSTRUKCIJA GARDEROB NA NOGOMETNEM IGRIŠČU V LJUTOMERU ZAKLJUČENA

Zaključena je izvedba projekta Rekonstrukcija garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru, katerega je Občina Ljutomer prijavila na javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov.

V sklopu projekta se je odstranilo dotrajano ostrešje s kritino in se namestilo novo ostrešje z novo kritino, uredile so se garderobe s sanitarijami in tuši ter prostor za sodnika in prvo pomoč. Uredilo se je tudi ogrevanje in prezračevanje objekta. Z realizacijo projekta so  zagotovljeni bistveno boljši pogoji za delo vseh vadbenih skupin, ki koristijo športne površine na območju Športno-rekreacijskega centra Ljutomer.

Prav tako so zagotovljeni minimalni pogoji za igranje Nogometnega kluba Ljutomer v 3. slovenski nogometni ligi.

Še naprej si bom prizadevala, da se bodo pogoji za športnike na območju celotne občine izboljševali, zato upam, da bo preko javnih razpisov za nepovratna sredstva možno uresničiti še več projektov za naše športnike na različnih področjih športne dejavnosti.