USKLAJEVANJE ZAČETKA DEL NA VODOVODNEM SISTEMU C

V torek, 8.1.2013, smo se na temo izgradnje vodovodnega Sistema C sestali z ministrom za kmetijstvo, gospodom Bogovičem, in ministrom za gospodarstvo, gospodom Žerjavom.

Dogovorili smo roke za nekatera nujna opravila, od katerih je odvisen pravočasen začetek projekta.

Tako je bilo sklenjeno, da je potrebno služnostne pogodbe za zemljišča skleniti in overiti pri notarju najpozneje do 18.1.2013. Konec februarja pa bomo objavili javni razpis za izbiro izvajalca primarnih in sekundarnih virov, v prvi polovici marca pa za izgradnjo transportnih virov.

Zato je nujno sprejeti proračune vseh osmih občin in načrte razvojnih programov ter potrditi predinvesticijsko zasnovo. Namreč ti dokumenti morajo biti priloženi k vlogi za pridobitev nepovratnih sredstev, sicer se bo projekt ustavil.