Sprejem predsednikov kulturnih društev

Na povabilo Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Ljutomer, sem se v ponedeljek, 21. januarja 2013, udeležila sprejema predsednikov kulturnih društev.

Vsakoletno srečanje kulturnikov je namenjeno predvsem izmenjavi mnenj o položaju ljubiteljske kulture v občini in širše. Območni izpostavi in vsem prisotnim predstavnikom kulturnih društev se zahvaljujem za izražena opažanja in ocene preteklih dogodkov ter za podana pričakovanja in načrte za leto, v katerega smo nedolgo vstopili.

Lokalna skupnost bo s ponosom in pripravljenostjo za sodelovanje aktivno spremljala vaše delo tudi v naprej.