Rekonstrukcija garderob na nogometnem igrišču Ljutomeru

This slideshow requires JavaScript.

Dela so bila izvedena v naslednjem obsegu: odstranjeno je bilo obstoječe dotrajano ostrešje s kritino ter izvedeno novo ostrešje z novo kritino, na novo so se uredile garderobe s sanitarijami in tuši, prostor za sodnika in prvo pomoč, prav tako se je uredilo ogrevanje in prezračevanje objekta. Vrednost sofinancerskih sredstev je znašala 26.276,00 EUR. Pogodbena vrednost del je znašala 72.867,85 EUR. Dela so bila končana oktobra 2012.