PREDSTAVITEV KNJIGE DR. MIRANA PUCONJA

V nedeljo, 2. 12. 2012, smo bili priče velikemu dogodku za našo skupnost, predstavitvi nove knjige dr. Mirana Puconja z naslovom Slovenska kmečka kultura – Na Cvenu od zemljiške odveze do začetka tretjega tisočletja.

Ta dosežek ni le izmejem prispevek k ohranjanju spomina na kulturno izročilo našega okolja, ampak obenem bogati slovensko in tudi svetovno zakladnico znanja. Predstavljeno delo postavlja dr. Puconja v vlogo najboljšega ambasadorja prleške duše, prleške zgodovine in njenega pomena za prihodnost. Za ta prispevek smo mu kot skupnost zelo hvaležni in nanj nedvomno nadvse ponosni.

Osebno se dr. Miranu Puconji zahvaljujem za ta izjemni dosežek, hkrati pa tudi za njegovo pristno ter preprosto držo, s katero izraža spoštovanje in iskreno misel do slehernega sogovornika.