SEJA OBMOČNEGA RAZVOJNEGA SVETA OBČIN PRLEKIJE

V petek, 30.11.2012, je v Ormožu potekala 21. seja Območnega razvojnega sveta za območje Prlekija, v katerega so vključene vse občine Prlekije.

Na seji je bil predstavljen osnutek Območnega razvojnega programa za območje Prlekije, ki zajema štiri vsebinska področja, skladna z metodologijo, ki opredeljuje strateško načrtovanje za obdobje 2014–2020.

Gre za naslednja štiri področja, ki so razdeljena:

  • znanje, konkurenčnost, trg dela,
  • socialo in zdravje,
  • infrastrukturo in
  • gospodarjenje z naravnimi viri.

Občine članice so sklenile tudi Aneks k pogodbi o vzpostavitvi Območnega razvojnega partnerstva za območje Prlekije. S podpisom aneksa je prišlo do spremembe nekaterih določil za lažje delovanje in usmeritve dela.

Prav tako se je tudi razširilo število članov v območnem razvojnem svetu, v katerega bodo sedaj vključeni tudi trije predstavniki gospodarstva, trije predstavniki obrtnikov in trije predstavniki nevladnih organizacij. S tem bo prišlo do širše zastopanosti, dialoga in vključevanja ostalih interesnih skupin.