Monthly Archives: september 2011

Pogodba o izvedbi hidrogeoloških raziskav vodnih virov

(Foto: Prlekija-on.net)

Četrtek, 15. septembra 2011 – V četrtek je bila z Geološkim zavodom Slovenije podpisana pogodba o izvedbi hidrogeoloških raziskav vodnih virov – sistem C. V okviru naloge je potrebno s terenskimi raziskavami raziskati in potrditi zaloge ter kakovost podzemne vode na predlaganih lokacijah vodnih virov. Pogodbena vrednost del na osnovi ponudbe izvajalca znaša 796.215,89 evrov, rok dokončanja del pa je 190 dni po sklenitvi pogodbe.

 

 

Izgradnja kanalizacije Krištanci, Šalinci in Grlava

Četrtek, 15. septembra 2011 – V četrtek je bila podpisana pogodba o izgradnji fekalne kanalizacije v naseljih Šalinci, Krištanci in Grlava oz. za potrebe 121 gospodinjstvom. Na podlagi javnega razpisa je bil kot najugodnejši ponudnik izbran SGP POMGRAD d.d.


Pogodbena dela obsegajo izgradnjo kanalizacijskega omrežja v dolžini 7.357 metrov ter štirih črpališč na trasi kanalizacije. Pogodbena vrednost del na osnovi ponudbe izvajalca znaša 992.475,91 evrov, rok dokončanja del pa je 31. maj 2012.

 

Prenova ulic v Ljutomeru

Torek, 6. septembra 2011 – V torek je bila podpisana pogodba o celoviti prenovi mestnega jedra med Občino Ljutomer, ki jo zastopa županja mag. Olga Karba in Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o., ki ga zastopa direktorica Pavla Majcen. Vrednost pogodbenih del znaša 1.698,498,38 evrov. V letu 2011 je predvidena ureditev Postružnikove ulice in Starega trga, v letu 2012 pa bodo urejene Vrazova, Užiška in Zacherlova ulica ter Ulica Ivana Kavčiča, Ulica Franca Kovačiča ter Ulica ob progi.

Ulice bodo urejene v skupni dolžini 2.273 metrov, urejeni bodo tudi hodniki za pešce v skupni dolžini 1.620 metrov. V Užiški in Postružnikovi ulici bodo urejena tudi parkirišča v skupni površini 1.350 m2. V sklopu investicije bo urejena tudi kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava.

Občina bo do največ 85 odstotkov upravičenih stroškov investicije pokrivala iz sredstev Evropske unije, iz programa Regionalni razvojni programi, ostalo pa na podlagi 23. člena ZFO. Rok za končanje del je avgust 2012, izvajalec strokovnega in finančnega nadzora pa je GRADAL, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave.

 

 

Obisk bivših direktorjev iz Pomurja

Torek, 20. septembra 2011 – V torek mi je bilo v veliko čast, da sem v županatu Mestne hiše lahko sprejela člane Društva seniorjev iz Pomurja. Na kratko sem jih seznanila s projekti, ki potekajo v naši občini, nato pa smo  sproščeno poklepetali o aktualnem dogajanju v Občini  Ljutomer in Pomurju nasploh. Srečanje je bilo zelo konstruktivno, saj so bile podane tudi določene pobude in predlogi, ki bodo koristili pri naših odločitvah v prihodnje.

Iskrena hvala vsem, ki so nas počastili s svojim obiskom, še posebej pa gospodu Antonu Kapunu, pobudniku tega srečanja.

 

Obisk vtrcev in osnovnih šol na prvi šolski dan

Četrtek, 1. september 2011 – V četrtek sem ob prvem šolskem dnevu obiskala vrtce in osnovne šole v občini, kjer sem se pogovarjala z ravnatelji, učitelji, vzgojitelji ter pri tem slednjim poudarila pomen in odgovornost, ki ga imajo za naše najmlajše občane, kot tudi za prihodnost celotne lokalne skupnosti. Otrokom in staršem sem zaželela uspešno šolsko leto in mnogo nepozabnih ter prijetnih trenutkov, ki bodo jih spremljali v dobrem spominu celo življenje. V sklopu obiskov sem prav tako napovedala skorajšnjo namestitev sončnih elektrarn na strehe nekaterih šol. Iz tega naslova bo ustvarjen prihodek, ki bo namensko porabljen za vzdrževanje in posodobitev šolskih stavb in opreme. Obenem pa bodo otroci prišli v neposredni stik s tehnologijo prihodnosti, kar prispeva h krepitvi zavesti o pomenu pozitivnega odnosa do naše največje naravne danosti – čudovitega naravnega okolja v katerem živimo.

Poslanica županje ob prvem šolskem dnevu

Danes se začne novo šolsko leto, ki prinaša nove priložnosti za smeh, veselje, radovednost, vedoželjnost, vztrajnost in uspeh. Za mnoge otroke bo to prvi šolski dan sploh.

Drage šolarke in šolarji! Želim vam prav poseben prvi šolski dan in uspešno šolsko leto. Potrudite se, saj se nam z vsakim novim znanjem odpirajo nova obzorja, polna dogodivščin in zanimivih zgodb.

Dragi starši, bodite pozorni do svojih otrok, spodbujajte njihovo ustvarjalnost in spoštujte njihovo samostojnost in znanje.

Drage vzgojiteljice in vzgojitelji, učiteljice in učitelji, veliko se lahko naučimo tudi od otrok. Dobro jim je prisluhniti in živeti skupaj z njihovimi mislimi ter sporočili in z občutki skrbeti za razvoj njihovih talentov.

Drage občanke in občani! Poskrbimo, da bo prvi šolski dan varen in prijeten, da bodo otroci začeli novo šolsko leto z optimizmom in zaupanjem vase.