Pogodba o izvedbi hidrogeoloških raziskav vodnih virov

(Foto: Prlekija-on.net)

Četrtek, 15. septembra 2011 – V četrtek je bila z Geološkim zavodom Slovenije podpisana pogodba o izvedbi hidrogeoloških raziskav vodnih virov – sistem C. V okviru naloge je potrebno s terenskimi raziskavami raziskati in potrditi zaloge ter kakovost podzemne vode na predlaganih lokacijah vodnih virov. Pogodbena vrednost del na osnovi ponudbe izvajalca znaša 796.215,89 evrov, rok dokončanja del pa je 190 dni po sklenitvi pogodbe.