Prenova ulic v Ljutomeru

Torek, 6. septembra 2011 – V torek je bila podpisana pogodba o celoviti prenovi mestnega jedra med Občino Ljutomer, ki jo zastopa županja mag. Olga Karba in Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o., ki ga zastopa direktorica Pavla Majcen. Vrednost pogodbenih del znaša 1.698,498,38 evrov. V letu 2011 je predvidena ureditev Postružnikove ulice in Starega trga, v letu 2012 pa bodo urejene Vrazova, Užiška in Zacherlova ulica ter Ulica Ivana Kavčiča, Ulica Franca Kovačiča ter Ulica ob progi.

Ulice bodo urejene v skupni dolžini 2.273 metrov, urejeni bodo tudi hodniki za pešce v skupni dolžini 1.620 metrov. V Užiški in Postružnikovi ulici bodo urejena tudi parkirišča v skupni površini 1.350 m2. V sklopu investicije bo urejena tudi kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava.

Občina bo do največ 85 odstotkov upravičenih stroškov investicije pokrivala iz sredstev Evropske unije, iz programa Regionalni razvojni programi, ostalo pa na podlagi 23. člena ZFO. Rok za končanje del je avgust 2012, izvajalec strokovnega in finančnega nadzora pa je GRADAL, Bojan Sekereš s.p. iz Lendave.