Izgradnja kanalizacije Krištanci, Šalinci in Grlava

Četrtek, 15. septembra 2011 – V četrtek je bila podpisana pogodba o izgradnji fekalne kanalizacije v naseljih Šalinci, Krištanci in Grlava oz. za potrebe 121 gospodinjstvom. Na podlagi javnega razpisa je bil kot najugodnejši ponudnik izbran SGP POMGRAD d.d.


Pogodbena dela obsegajo izgradnjo kanalizacijskega omrežja v dolžini 7.357 metrov ter štirih črpališč na trasi kanalizacije. Pogodbena vrednost del na osnovi ponudbe izvajalca znaša 992.475,91 evrov, rok dokončanja del pa je 31. maj 2012.