Obisk vtrcev in osnovnih šol na prvi šolski dan

Četrtek, 1. september 2011 – V četrtek sem ob prvem šolskem dnevu obiskala vrtce in osnovne šole v občini, kjer sem se pogovarjala z ravnatelji, učitelji, vzgojitelji ter pri tem slednjim poudarila pomen in odgovornost, ki ga imajo za naše najmlajše občane, kot tudi za prihodnost celotne lokalne skupnosti. Otrokom in staršem sem zaželela uspešno šolsko leto in mnogo nepozabnih ter prijetnih trenutkov, ki bodo jih spremljali v dobrem spominu celo življenje. V sklopu obiskov sem prav tako napovedala skorajšnjo namestitev sončnih elektrarn na strehe nekaterih šol. Iz tega naslova bo ustvarjen prihodek, ki bo namensko porabljen za vzdrževanje in posodobitev šolskih stavb in opreme. Obenem pa bodo otroci prišli v neposredni stik s tehnologijo prihodnosti, kar prispeva h krepitvi zavesti o pomenu pozitivnega odnosa do naše največje naravne danosti – čudovitega naravnega okolja v katerem živimo.