Nova drevesa na Starem trgu v Ljutomeru

V času izvajanja projekta prenove mestnih ulic je žal bilo s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine ugotovljeno, da so drevesa na Starem trgu v Ljutomeru dotrajana, in sicer na območju od uvoza na Glavni trg do križišča s Postružnikovo ulico.

Dotrajana drevesa so bila odstranjena, na njihovo mesto pa bodo kmalu posajeno nova drevesa. Tako bo Stari trg pridobil še privlačnejšo podobo.