Septembrska seja Občinskega sveta Občine Ljutomer

Torek, 13. septembra 2011 – V torek je Občinski svet Občine Ljutomer dal soglasje k predlogu županje mag. Olge Karba za spremembo načrta razvojnih programov Občine Ljutomer in s tem omogočil nadaljevanje projekta izgradnje kanalizacijskega omrežja v Krajevni skupnosti Krištanci, Šalinci, Grlava v skupni vrednosti 1.2 milijona EUR.

 

Podpis pogodbe o začetku projekta je bil v četrtek, 15. 9. 2011, isti dan smo se v gasilskem domu v Šalincih srečali s krajani, kjer smo jim predstavili podrobnosti in časovni plan gradbenih del.

 

Med drugimi točkami dnevnega reda seje so bili svetniki seznanjeni s projektom prenove ljutomerskega mestnega jedra, sprejeli pa so tudi poročila o poslovanju občinskih javnih zavodov. Potrdili so tudi pokrivanje načrtovane izgube v Zdravstvenemu domu Ljutomer, niso pa potrdili predlog odloka o oskrbi s toplotno energijo v Občini Ljutomer.

 

Pri poročilu o izvrševanju proračuna Občine Ljutomer v prvi polovici leta 2011 so strokovne službe seznanile svetnike z navodilom Ministrstva za finance Republike Slovenije, da moramo odslej voditi tudi 5 milijonov EUR projekta ŠIC kot dolgoročno zadolževanje, kot tudi vse druge podobne obveznosti.

 

Seja občinskega sveta je bila snemana.