Občinski prostorski načrt – bistveni napredek!

Ponedeljek, 18. 7. 2011 – Z veseljem sporočam, da nam je  v ponedeljek uspelo predati vlogo z vsem gradivom (Okoljsko poročilo, Dopolnjen osnutek OPN in grafiko) na MOP, za pridobitev mnenja o ustreznosti Okoljskega poročila. Upam, da nam bo MOP odgovoril v predpisanem roku 30 dni, da bomo lahko čim prej zaključili z vsemi postopki. Moram se zahvaliti sodelavki Jerneji, ki si resnično prizadeva, da se OPN čim prej zgodi.