Dogovor o poslovnem načrtu za najemnino gospodarske infrastrukture, ki je v lasti Občine Ljutomer

Torek, 20. 7. 2011 – Uspeli smo pripraviti poslovni načrt za najemnino in subvencijo z JPP, za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje ter čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Najemnina je enaka amortizaciji, ki jo občani plačajo v ceni javnih služb in se bo strogo namensko porabila za investicije v izgradnjo komunalne infrastrukture na območju Občine Ljutomer. Pobranih bo letno cca  240.000 EUR in ta sredstva bomo strogo namenili za izgradnjo kanalizacije in za pitno vodo.