Pogodba o izgradnji kanalizacije Pristava – Stročja vas je podpisana

Četrtek, 14. julija 2011 – V četrtek sem podpisala pogodbo o sofinanciranju operacije Zbirni kanal Pristava-Stročja vas, št. C1536-11S330052. S strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko jo je podpisal dr. Boštjan Žekš. Gre za projekt vreden 690.693,73 EUR, s katerim smo uspeli pridobiti nepovratna sredstva v višini 100 % od tega 85 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15 % pa namenska sredstva proračuna Republike Slovenije.