V občini Ljutomer smo zasejali lipo v spomin na 20 let samostojnosti naše države

Petek, 24. junija 2011 – V Ljutomeru smo se odločili sodelovati v vseslovenski akciji sajenja lip, ki so jo spodbujali vladni urad za komuniciranje ter ministrstvi za kulturo in kmetijstvo, Zavod za gozdove ter društvo Ekologi brez meja. Sajenje lip je lep način, kako k praznovanju samostojnosti privabiti čim več ljudi. Ljutomer je bil vedno kraj napredka in tudi sem segajo korenine slovenske države. Lipa je spomenik preteklosti in simbol prihodnosti. Naj raste v miru in zraste v mogočno drevo. Zahvala gre nastopajočim harmonikarjema Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, Domenu Ritonja Kralj in Jaku Žunič ter povezovalki programa vodji JSKD, območne izpostave Ljutomer gospe Miri Rebernik Žižek.