Tag Archives: projekti

PRIPRAVLJEN DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA (po javni razpravi), upoštevana večina predlogov, odločanje v sredo

SPOROČILO ZA JAVNOST

Ljutomer, 3. februarja 2014 – Uprava občine Ljutomer je pripravila dopolnjen predlog Odloka o proračunu za leto 2014, ki upošteva večino pripomb iz časa javne razprave ter vse dodatne pripombe (skupaj 12 dodatnih predlogov investicij), ki so bili izraženi na predstavitvah v krajevnih skupnostih. Danes ob 11. uri se je iztekel tudi rok za vlaganje amdandmajev k proračunu, vendar politične stranke amandmajev niso vložile.

Sama javna razprava, ki je trajala od 16. decembra 2013 do 15. januarja 2014, je potekala v vseh devetih krajevnih skupnostih ter vključevala usklajevanje z zavodi in drugimi proračunskimi porabniki ter k sodelovanju pritegnila veliko število krajanov.

Na ta način je nastal usklajen predlog proračuna, z večinsko podporo občank in občanov ter številnimi realno izvedljivimi in koristnimi projekti širom občine, vključno z upoštevanjem vseh dvanajstih predlogov iz predstavitev po krajevnih skupnosti (skupaj je bilo podanih 25 pripomb, izmed katerih je bila upoštevana velika večina, z izjemo tistih, ki nalagajo nastop neizvedljivega ali neracionalnega stanja – podroben opis je v prilogi). O tako dopolnjenem predlogu bo sedaj odločal občinski svet, in sicer v sredo, 5. februarja 2013.

 Z zaključkom javne razprave se je obenem zaključilo daljše, večmesečno obdobje usklajevanj in iskanja najboljših rešitev, v katerem je sodelovalo izjemo veliko ljudi. Rezultat je proračunski dokument, ki predvideva izvedbo velikega števila potrebnih projektov in visok delež evropskih sredstev (nekaj čez 50 odstotkov).

Županja občine Ljutomer, mag. Olga Karba, se zahvaljuje vsem, ki so vložili čas in energijo na poti do tega predloga: “veseli me, da se je v razpravo vključilo tako veliko število občank in občanov in da smo dosegli konsenz za tako velikega števila investicij po krajevnih skupnostih.”

Proračunski dokument tudi letos dosledno zasleduje naslednje vodilne cilje:

  1. realno načrtovanje in gospodarno ravnanje s sredstvi,
  2.  visok delež nepovratnih sredstev pri investicijah,
  3. enakomernost razvoja vseh krajevnih skupnosti v občini.

Obenem nadgrajuje dosedanje napore, s pomočjo katerih je v treh letih bilo izvedeno dobrih 20 projektov, za katere je bilo zagotovljeno 13 milijonov EUR nepovratnih sredstev. Prav tako pa so se znižali stroški delovanja občinske uprave, v primerjavi z leto 2009 za dobrih 80 tisoč EUR letno.

Od 7,58 milijonov evrov davčnih prihodkov se v proračunu namenja 3,39 milijona EUR za storitve za občane, torej se ne povečujejo cene storitev in ne zmanjšuje se obseg pravic (razlika v plačilu vrtcev, šolski prevozi, komunalne storitve, domsko varstvo, itd.), čeprav je občina od države prejela manj sredstev v primerjavi z letom 2012. Za podporo delovanju društev, ki so nosilni steber bogatega dogajanja v naši skupnosti, se v proračunu namenja 336 tisoč EUR.

Na proračun ni bilo vloženih amandmajev, zato ostane le še odločanje o predlogu. Županja, mag. Olga Karba, upa, da bodo članice in člani občinskega sveta prisluhnili željam občankam in občanom ter pri svojem odločanju postavili potrebe lokalne skupnosti pred strankarske interese.

Vendar odločitev in odgovornost je po štirih mesecih uspešnega dela na usklajevanju predloga proračuna povsem na njihovi strani. Spomnimo, da predlog podpira skoraj polovica članic in članov občinskega sveta. Doslej so mu nasprotovali svetniki iz vrst DESUS, SD, LDS in SLS. Stranka SD pa je celo predlagala, da se predlagani projekti prestavijo v mandat naslednjega župana (ena izmed pripomb v času javne razprave).

V kolikor dopolnjen in v javni razpravi usklajen predlog proračuna ne bi bil sprejet, občina ne bi imela podlage, da izvaja investicije in druge projekte. Večina projektov je namreč povezana s pridobivanjem sofinanciranja, ki zahteva pravočasno zaključevanje del, sicer je nesmiselno oziroma tvegano sploh začeti z investicijami. Prav tako ne bo možno izvesti razpisov za sofinanciranje dejavnosti društev, enkratnih denarnih pomoči, pomoči gospodarstvu, sofinanciranje fizitorepije Zdravstvenemu domu Ljutomer in drugih storitev za občane.

V konkretnem primeru bi bila ogrožena izvedba dvajsetih projektov, ki bodisi že tečejo ali pa se morajo čim prej začeti zaradi pravočasnega črpanja nepovratnih sredstev. Med tovrstne projekte sodi na primer izgradnja kanalizacijskega omrežja za naselje Spodnji Kamenščak, Sistem C in Puchovna poslovna cona, pri kateri bi, podobno kot pri Sistemu C, v primeru nerealizacije projekta morali vrniti več kot 500 tisoč EUR evropskih sredstev (pri Sistemu C gre za mnogo višje vsote). Prav tako bi morali odstopiti od pogodbe za najem z investitorjem, ki načrtuje nova delovna mesta v Puchovi poslovni coni.

V nadaljevanju je celotni seznam projektov, ki bi bili ogroženi zaradi nesprejetja proračuna v tem tretjem poskusu, kot na primer izgradnja 5-oddelčnega vrtca v Cezanjevcih, pločnik na Kamenščak, prizidek vrtca Ljutomer, dovozna cesta na Osnovno šolo Ivana Cankarja, adaptacija glasbene šole, kolesarska steza proti Radomerju, najbolj problematični odseki cest, izgradnja prizidka k Zdravstvenemu domu Ljutomer in mnogi drugi.

Seja občinskega sveta bo v sredo, 5. februarja, ob 13. uri.