SESTANEK S KRAJANI NASELJA NORŠINCI IN BABINCI GLEDE IZGRADNJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

20130805-112132.jpg
V sredo, 31.7.2013, smo se v vaško gasilskem domu Babinci sestali s krajani naselja Noršinci in Babinci. Sestanek je bil namenjen v zvezi s potekom investicijskih del izgradnje kanalizacijskega omrežja za naselje Noršinci in dela naselja Babinci. Pogodbena vrednost del znaša 270,580,81 EUR, brez DDV.

Gradbena dela so se že začela izvajati in bodo končana do konca septembra 2013. Projekt zajema izgradnjo sekundarnega voda kanalizacijskega omrežja v skupni dolžini 1.840,36 m, ki bo v nadaljevanju priključeno na skupno čistilno napravo Ljutomer. Naročena je tudi projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacijskega omrežja v ostalem delu naselja Babinci.

20130805-112154.jpg

Na sestanku so bili prisotni tudi direktor občinske uprave Tomislav Zrinski, predstavnica izvajalca del Komunalno podjetje Ormož d.o.o., izvajalec strokovnega in finančnega nadzora podjetja GRADAL, Bojan Sekereš s.p., in predstavnica Javnega podjetja Prlekija. Veseli me, da se je na povabilo odzvalo veliko število krajank in krajanov teh dveh naselij. Poleg informacij, ki so jih krajani prejeli glede izgradnje kanalizacijske omrežja so bila postavljena vprašanja tudi o drugih aktualnih zadevah.

Skupaj smo ugotovili, da je odprtih še veliko tem, pobud in želja, vendar verjamem, da lahko s konstruktivnimi dialogi, medsebojnim spoštovanjem in dobrim sodelovanjem rešimo marsikatero zadevo in se skupaj veselimo končnih uspehov.