Dom kulture Ljutomer odslej z novim ogrevanjem

Občina Ljutomer v zadnjem obdobju veliko pozornosti namenja varčevanju z energijo in posledično tudi znižanju stroškov ogrevanja. Tako so se v letošnjem letu izvedle energetske sanacije Osnovnih šol Cezanjevci in Mala Nedelja, Vrtca Ljutomer ter telovadnice pri OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, v delu pa je sanacija Glasbene šole Ljutomer. Zaradi znižanja stroškov se je novo ogrevanje uredilo tudi v Domu kulture Ljutomer. Doslej se je ta objekt ogreval na kurilno olje, odslej pa se bo na plin. V okviru investicije je bila izvedena rekonstrukcija obstoječe kotlovnice in vgrajen nov toplovodni plinski kondenzacijski kotel na zemeljski plin, z vsemi gradbenimi in elektro deli. Nameščene so bile črpalke na obstoječe ogrevalne veje. Ustrezno je bilo urejeno tudi prezračevanje kotlovnice in dimnik.

Celotna vrednost investicije je znašala nekaj manj kot 45.000 evrov. Projektno dokumentacijo je izdelal GiBS, Simon Balažič s.p., Ormoška cesta 21, 9240 Ljutomer, ki je tudi opravljal nadzor. Izmed prispelih ponudb je bil kot najugodnejši izvajalec del izbran ponudnik Instalacije Sedmak d.o.o., Soboška cesta 1a, 9240 Ljutomer.