ZAKLJUČENE INVESTICIJE KS STROČJA VAS

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Rekonstrukcija lokalne ceste Stročja vas – Podgradje.

Zbirni kanal Pristava – Stročja vas.

Tlačni vod kanalizacijskega omrežja v Stročji vasi-2. faza.

Kanalizacijsko omrežje odsek GD Stročja vas, odsek Hladen.

Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Presiki.

Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v Pristavi.

Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v Stročji vasi (kanal S1 in S2).

Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Stročji vasi (Porle).

Izgradnja sekundarne fekalne kanalizacije v Stročji vasi (kanal od S3 do S7).

V letih od 2015-2018 so nam uspeli naslednji projekti:

Ureditev ekološkega otoka v Globoki.

Modernizacija JP Globoka – Presika – projektna dokumentacija.

Sanacija OŠ Stročja vas (strokovno priporočilo).

Ureditev dvižne ploščadi v OŠ stročja vas.

Vzdrževalna dela na JP724911 Globoka – Globočki vrh.

Pločnik mimo vrtca do igrišča, asfaltiranje platoja pred GD Stročja vas, asfaltiranje nekategorizirane poti do HŠ 29h-29g.

Asfaltiranje in ureditev ceste Globoka in Stročja vas.

Asfaltiranje javnih poti v Stročji vasi.

V letih od 2019-202 so nam uspeli naslednji projekti:

Rekonstrukcija javnih poti v Globoki.

Modernizacija JP724914 v Globoki.

Sanacija pločnika, izgradnja JR in kolesarske steze v Stročji vasi.

Izgradnja vodovoda v naselju Globoka.

Sanacija OŠ v Stročji vasi (vrtine).

Odkup vodovoda v Nunski grabi.

Rušenje stare OŠ Stročja vas

Urejanje javne razsvetljave

Redno letno vzdrževanje LC Podgradje -Ilovci

Redno letno vzdrževanje JP Nunska Graba

Redno letno vzdrževanje JP v Presiki

Redno letno vzdrževanje JP v Rinčetovi grabi

Umiritev hitrosti mimo OŠ Stročja vas (talne oznake, merilec hitrosti)

Dvignjeno križišče pri kapelici v Stročji vasi.