ZAKLJUČENE INVESTICIJE KS STARA CESTA

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Obnova javne poti Hujbar.

Rekonstrukcija vodovodnega omrežja v Mekotnjaku.

Rekonstrukcija lokalne ceste Žerovinci – Stara cesta.

Rekonstrukcija lokalne ceste Mekotnjak – Lahonci.

Rekonstrukcija lokalne ceste Žerovinci-Stara cesta, I. faza.

Ureditev vodovodnega omrežja za priključitev stanovanjskih objektov.

V letih od 2015-2018 so nam uspeli naslednji projekti:

Izgradnja  vodovodnega omrežja Desnjak – Kozara  (projektna dokumentacija).

Rekonstrukcija lokalne ceste Mekotnjak – Lahonci.

Prevezava vodovoda iz ormoškega omrežja na ljutomerskega (GD Desnjak – Kozara in Žerovinci – Mekotnjak – Stara cesta).

Projekt “Od mlake do mlake” – LAS Prlekija.

Projekt “Od mlake do mlake” – LAS Prlekija – montaža ograj, oglasne table ter brvi za mlake.

Rekonstrukcija lokalne ceste Žerovinci – Stara cesta, II. faza.

V letih od 2019-2022 so nam uspeli naslednji projekti:

Rekonstrukcija javne poti v KS Stara cesta (Filipič, Meznarič).

Zamenjava oken v objektu na Stari cesti.

Redno letno vzdrževanje JP v Desnjaku, Stari Cesti, Mekotnjaku,… (čiščenje jarkov 2,5 km).