ZAKLJUČENE INVESTICIJE KS RADOSLAVCI

V letih od 2011-2014 so nam uspeli naslednji projekti:

Modernizacija javne poti Koračice – Trnovci.

Preplastitev lokalne ceste odsek Sitarovci – Precetinci.

V letih od 2015-2018 so nam uspeli naslednji projekti:

Prevezave vodovodnega omrežja na novi sistem.

Izgradnja dela vodovodnega omrežja v naselju Radoslavci.

Ureditev vodovodne linije v Godemarcih.

Asfaltiranje ceste Radoslavski breg.

Asfaltiranje ceste Radoslavski breg v smeri vodohran (KS).

Rekonstrukcija premostitvenih objektov na občinskih cestah – Sitarovci.

Vhodna vrata na pokopališče M. Nedelja, ograja, razširitev ceste (KS).

SISTEM C (vodovod Godemarci, Marinščak, Kranjšovčak, Brunovščak, Kamenik, Kamenik-odsek Bodislavci I, transportni vodovod Radoslavski breg, vodohram in prečrpalna postaja Radoslavski breg).

V letih od 2019-2022 so nam uspeli naslednji projekti:

Modernizacija javne poti Radoslavski breg.

Modernizacija lokalne ceste Godemarci (Marinščak).