ZAKLJUČENE INVESTICIJE KS ŽELEZNE DVERI

2011-2014

Rek. vodovoda Radomerščak – Žerovinci

Rek. LC Žerovinci – Stara cesta

Kolesarska steza Ljutomer – Radomerje, JP Cuber

Rek. dela LC Železne dveri – Jeruzalem

Rekonstrukcija PGD Radomerje

Kolesarska steza Ljutomer-Radomerje, JP Cuber

2015-2018

Prevezave vodovodnega omrežja

Kolesarska steza Ljutomer-Radomerje in mod. JP Cuber (dokončanje)

Kolesarska steza Ljutomer – Radomerje, JP Cuber – nakupi zemljišč

Rekonstrukcija dela LC Železne Dveri – Jeruzalem

Asfaltiranje nekategorizirane ceste v Radomerju ob VH

Plačilo revitalizacijskega vložka – Dvorec Jeruzalem

Izgradnja kolesarske povezave Jeruzalem – Svetinje

Asfaltiranje ceste v Radomerju (Šararič, Štabuc)

SISTEM C (transportni vodovod Ljutomer – visoka cona, vodohran in prečrpalna postaja Radomerje I in II, vodohran Jeruzalem, Cevovod Jeruzalem – Plavščak, novi VH Jeruzalem – stolpni VH Jeruzalem, Plešivica, Jeruzalem, Plavčak – Ilovci in cevovod za Grofa)

2019-2022

Odkup revizalizacijskega vložka za Dvorec Jeruzalem

Izgradnja kolesarske povezave Jeruzalem – Svetinje

Plaz v Ilovcih

Plaz Radomerje

Plaz v Gresovščaku

Rekonstrukcija JP v KS Železne Dveri

Rekonstrukcija JP v KS Železne Dveri,I. faza

Rekonstrukcija JP v KS Železne Dveri,II. faza

Rekonstrukcija JP v  KS Železne Dveri, III. faza

Rekonstrukcija vodovoda v Slamnjaku

Prestavitev vodovodne linije v Radomerju

Prevezava vodov. omrežja na ljutomersko (Radomerje,Radomerčak)

Odstranitev vodohrama Jeruzalem (pri Brenhocu)

Vzdrževalna dela na Dvorcu Jeruzalem

Redno letno vzdrževanje JP Gresovščak

Redno letno vzdrževanje JP Duber, Radomerje