Občina Ljutomer med dvanajstimi najbolj razvojno prodornimi občinami v Sloveniji

This slideshow requires JavaScript.

V okviru slovenske ISSO raziskave projekta Zlati kamen, ki že četrto leto išče razvojno najbolj prodorno občino, je znanih dvanajst finalistk iz štirih regij. To so: Kranj, Piran, Šempeter-Vrtojba, Kostel, Ljubljana, Šentrupert, Kozje, Slovenske Konjice, Velenje, Ljutomer, Murska Sobota in Turnišče. V raziskavo je vključenih 51 ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti z osmih področij: demografija, učinkovitost, gospodarstvo, trg dela, izobraževanje, življenjski  standard, socialna kohezija s politično kulturo in okolje. Dodatna kvalitativna analiza vključuje analizo strategije, odprtosti občine ter vključenosti občanov v odločanje in aktivnosti.Zlati kamen je sistem za spodbujanje in spremljanje razvoja na ravni lokalne samouprave in s tem lokalne kvalitete življenja. V širšem smislu tako meri na vsakega državljana – želi ga osveščati in tako razvijati v bolj kritičnega volivca. Nagrado Zlati kamen se tako podeljuje tisti občini, ki zaradi svoje razvojne, v prihodnost in v dobro občanov usmerjene dejavnosti pomeni primer dobre prakse in zgled za ostale.

Iskrena hvala vsem občankam in občanom za dobro opravljeno delo. Verjamem, da bomo odlično sodelali tudi v prihodnje!