Proračun za leto 2015 sprejet

This slideshow requires JavaScript.

Občinski svet Občine Ljutomer je na svoji 3. redni seji 10. 2. 2015 potrdil dopolnjen predlog proračuna za leto 2015.
Sprejeti proračun nadaljuje zasledovanje enakomernosti razvoja celotne občine ter ohranja za 3,26 milijonov sredstev namenjenih občanom, društvom in drugim organiziranim skupinam, ki s svojim kulturnim ustvarjanjem, športnim udejstvovanjem, pravilnim odnosom do naravne in kulturne dediščine ter drugimi pomembnimi dejavnostmi močno bogatijo skupnost. Ohranja se tudi možnost vključevanja nezaposlenih v javna dela in ukrepi za spodbujanje vračanja mladih strokovnjakov v občino.
Višina nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v osnovi ostaja nespremenjena, zato ne bo dodatnega obremenjevanja občanov ter gospodarstva.
Vse te pomembne zaveze ostajajo navkljub dejstvu, da se sredstva s strani države predvidoma znižujejo za 300 tisoč EUR.

S sprejetjem proračuna je zagotovljeno tudi nadaljnjo izvajanje in dokončanje velikih investicij kot je prenova infrastrukture na Jurševki, pločnik na Kamenščak, izgradnja vrtca Cezanjevci, Puchova poslovna cona ter zaključek vodovodnega omrežja sistema C. Vzporedno pa se že pripravljajo projekti za pridobitev čim večjega deleža nepovratnih sredstev.

V proračunu so tudi zagotovljena sredstva v višini 30 tisoč EUR, ki so namenjena gospodarstvu oziroma pospeševanju razvoja malega gospodarstva. S pomočjo in podporo Obrtno-podjetniškega strateškega se pripravljajo tudi ukrepi za pomoč mladim pri razvijanju njihovih podjetniških idej ter podjetnikom in obrtnikom pri dodatnem strokovnem usposabljanju.

Ker je občina tik pred začetkom priprave razvojne strategije, s katero bodo vzpostavljene usmeritve, ki omogočajo razvoj tudi v sklopu nove evropske finančne perspektive do leta 2020, je pomembno imeti jasne skupne cilje in sprejemati usmeritve v sozvočju z vsemi občani, krajevnimi skupnostmi ter gospodarstvom.

Tako bo občina tudi v prihodnje stremela k ohranjanju dostojanstvenega odnosa do vseh občanov, s čimer bo upravičila njihovo zaupanje in si prizadevala, da jih bo čim več vključenih v življenje in delovanje občine. To velja za načelna vprašanja, kot tudi zelo konkretne pogovore o novih investicijah in drugih potrebah skupnosti, po načelu realnih možnosti, saj občina ne pristaja na nerealne obljube, ker to ni primeren princip delovanja, ampak na načrte za katerimi lahko vsi skupaj stojimo.