Ureditev ekoloških otokov v Godemarcih, Globoki in Stročji vasi

This slideshow requires JavaScript.

Ekološki otok v Godemarcih je bil urejen v mesecu  oktobra 2014. K ureditvi ekološkega otoka v Globoki se bo pristopilo po sprejetju proračuna 2015. V fazi je ureditev soglasja lastnikov za poseg na zemljišče. V Stročji vasi ni predvidena ureditev ekološkega otoka, saj sta urejeni že dve lokaciji. Ekološki otoki pomembno prispevajo k prizadevanjem za ohranjanje našega lepega okolja.