Izdelava OPPN za ureditev apartmajskega naselja v Biotermah Mala Nedelja

This slideshow requires JavaScript.

Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN EUP BI 03) za apartmajsko naselje v Biotermah Mala Nedelja  je v postopku priprave predloga na podlagi prejetih smernic in zahtev nosilcev urejanja prostora za pridobitev pozitivnih mnenj. Javna razgrnitev je potekala v času od 5. 12. 2014 do vključno 3. 1. 2015, v prostorih Občine Ljutomer.