Sofinanciranje Cerop – dokončanje II. faze

This slideshow requires JavaScript.

Formalno je II. faza izgradnje regijskega centra zaključena. Trenutno poteka postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, potem bo center možno uporabljati tudi za odpadke iz občine Ljutomer. II.  faza izgradnje CERO Puconci (Kohezijski projekt) zajema razširitev odlagališča 2. etape, izgradnjo  objektov za mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih bioloških odpadkov, izgradnjo čistilne naprave za izcedne in tehnološke odpadne vode, zunanjo ureditev na lokaciji obstoječega centra
Po dolgotrajnem usklajevanju  razpisne dokumentacije s strani MOP in SVLR je bil v letu 2011 objavljeni javni razpisi  za gradnje, storitve gradbenega nadzora in storitve upravljanja odnosov z javnostjo. Javna naročila so bila oddana:
–    za gradnje  v višini 17.595,615,76 EUR (brez DDV)
–    za storitve gradbenega nadzora v višini 314.000 EUR (brez DDV) in
–    za storitve upravljanja odnosov z javnostmi v višini 124.535,38 EUR (brez DDV).
Svečan podpis pogodb z izvajali je bil izveden 29.9.2011, uvedba izvajalca gradenj v delo pa 14.10.2011.
Obveznost Občine Ljutomer za izgradnjo II. faze (za obdobje 2012-2014) znaša 302.873,13.