Prenova gasilskega doma v Precetincih

This slideshow requires JavaScript.

Rušitvena dela, tesarska dela (dobava in montaža moralov na raster), krovska dela (dobava in montaža strešnih plošč), kleparska dela (dobava in montaža pocinkanih barvnih žlebov, barvnih cevi, odkapnih obrob s snegobranom, vetrne obrobe, slemenskih obrob, snegobrana), mizarska dela (dobava in vgradnja novih PVC oken, dobava in vgradnja novih vhodnih vrat).
Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Precetinci znaša 21.325 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Precetinci financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.