Prenova gasilskega doma na Cvenu

This slideshow requires JavaScript.

Rušitvena dela (demontaža salonitne kritine, odvoz salonitnih plošč), tesarska dela (izravnava lesene osnovne konstrukcije), krovska dela (izdelava in kritje strešnih površin s strešnimi elementi s toplotno izolativno sredico iz poliuretana), kleparska dela (izdelava, dobava in montaža strešnega slemena, strešnih žlebov, spodnje kapne obrobe, izdelava, dobava in montaža strešnih snegolovov, izdelava in montaža hidroizolacije na gasilskem stolpu, demontaža starih vrat ter dobava in montaža novih, demontaža stare kovinske ograje na stolpu in obnova), mizarska dela (demontaža obstoječega okna in dobava ter montaža novega okna).
Skupni strošek investicije skupaj s projektantskim popisom del, izdelavo dokumentacije, strokovnim nadzorom, varnostnim načrtom, označevalnimi tablami in izvedbo del za Vaško gasilski dom Cven znaša 14.021 evrov. Od tega je Občina Ljutomer skupaj s PGD Cven financirala 34,34% projekta, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pa 65,66%.