Podpisana pogodba o rekonstrukciji garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru

V županatu Mestne hiše je v torek, 11. 9. 2012, potekala tiskovna konferenca, ki ji je sledil podpis Pogodbe o rekonstrukciji garderob na nogometnem igrišču v Ljutomeru. Za izvajalca del je preko javnega naročila bilo izbrano domače podjetje PGP, Projektiranje, gradbeništvo in posredovanje Ljutomer d.o.o..

Rekonstrukcija zajema odstranitev obstoječega dotrajanega ostrešja s kritino, ki se bo nadomestilo z novim ostrešjem in primerno kritino, na novo bodo urejene garderobe s sanitarijami in tuši, prav tako se bo uredilo ogrevanje in prezračevanje objekta.

S to investicijo bodo zagotovljeni boljši pogoji za delo vseh, ki koristijo športne površine na območju Športno-rekreacijskega centra Ljutomer. Naši športniki si zaslužijo dobre pogoje za delo, zato se bomo tudi v prihodnje zavzemali za izboljšanje le teh. Ob tem tudi čestitam članski ekipi NK Ljutomer, ki se je uvrstila v tretjo ligo.