Izgradnja komunalne infrastrukture za potrebe naselja Juršovka in ureditev otroškega igrišča

This slideshow requires JavaScript.

Projekt je obsegal izgradnjo ceste, hodnika za pešce, vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave, telekomunikacijskih vodov, CATV, zaščito in prestavitve komunalnih vodov, predelavo električnega omrežja ter ureditev otroškega igrišča. S tem projektom so bile pridobljene 4 nove individualne parcele za stanovanjsko gradnjo in preko izvedene javne dražbe bila tudi prodana. Na otroškem igrišču so nameščena igrala za najmlajše ter igrišče za košarko. Vrednost gradbenih del je znašala skupaj 188.975,00 EUR z DDV.