OGLED DRŽAVNIH CEST IN MESTA LJUTOMER

V sredo, 14.3.2012, smo si s sodelavci, predsednikom KS Ljutomer gospodom Makotrom, predsednikom Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, gospodom Mundom, gospodom Roškarjem, cestno inšpektorico gospo Karakatič in predstavnikoma Cestnega podjetja Murska Sobota gospodom Pračekom in gospodom Kučanom ogledali kritične odseke na državni cesti, zlasti pri Tuš-u, avtobusni postaji v Ljutomeru, v Noršincih, kjer ni zagotovljenih prehodov za pešce, križišče v Stročji vasi pri kapeli,  itd.

Cilj ogleda je, da se pripravijo predlogi rešitev in se po tem opravijo razgovori za realizacijo.

Ogledali pa smo si tudi stanje cest po mestu Ljutomer saj se bo po ogledu v vseh krajevnih skupnostih pripravil dolgoročni strateški dokument glede vzdrževanja občinskih cest.