PODPISANO PISMO O NAMERI ZA IZGRADNJO KOLESARSKIH IN SPREHAJALNIH POTI V KRAJINSKEM PARKU JERUZALEM

V petek, 2. marca 2012, sva z županom Občine Ormož gospodom Alojzom Sokom podpisala pismo o nameri, ki bo osnova za skupno sodelovanje pri projektu povezave mest Ormoža in Ljutomera po vinski cesti preko Jeruzalema, z izgradnjo ustrezne infrastrukture za kolesarske in pohodniške poti. P

redvideni projekt bo potekal v dveh fazah. V prvi fazi se bo izvedla prijava projekta na Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za območje Prlekije 2011-2012.

V drugi fazi pa se bo pristopilo k izgradnji potrebne infrastrukture. V projekt se bodo vključevalo prebivalce območja že od samega pričetka umeščanja turistične infrastrukture v prostor, kar predstavlja  nov pristop iskanja trajnih rešitev obenem pa motiviranja lokalnega prebivalstva.

Po končanju projekta se pričakujejo naslednji rezultati:
– Kvalitetne strokovne podlage za investicije v turistično infrastrukturo.
– Najširši družbeni konsenz o umeščenosti kolesarskih in pohodniških poti v lokalno okolje.
– Izboljšana informiranost lokalnega prebivalstva o nameravanih dolgoročnih investicijah v turistično infrastrukturo.

Vrednost celotnega projekta znaša 25.680 EUR brez DDV-ja. Pričakujemo 85 % LEADER sredstev.