PODPISALI POGODBI ZA SOFINANCIRANJE V VIŠINI 926.671,80 EUR OZIROMA VEČ KOT 80 %

V sredo, 14. 3. 2012, sem v skladu z načrtom izvedbe projekta Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C, podpisala dve pogodbi o sofinanciranju z ministrom za kmetijstvo in okolje Francem Bogovičem, v skupni vrednosti 1.139.659,07 EUR.

Prva pogodba se nanaša na sofinanciranje storitev Svetovalnega inženirja. Občina Ljutomer je kot nosilna občina projekta »Oskrba s pitno vodo Pomurja – Sistem C« izvedla javni razpis in izbrala za izvajalca storitev Svetovalnega inženirja družbo DRI upravljanje investicij, d.o.o., Kotnikova ulica 40, Ljubljana. Pogodbena vrednost del znaša 184.200,00 EUR (z DDV). Sofinancer, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje sofinancira naročniku, Občini Ljutomer sredstva v višini  130.456,00 EUR. Razliko sredstev, to je 53.744,00 EUR zagotavljajo nosilna občina in občine sofinancerke.

Druga pogodba se nanaša na Sofinanciranje storitev Hidrogeoloških raziskav vodnih virov – Sistem C. Na podlagi javnega razpisa je bil kot najugodnejši ponudnik izbran za izvajalca Hidrogeoloških raziskav vodnih virov – Sistem C Geološki zavod Slovenije (GeoZS), Dimičeva ulica 14, 1000 LjubljanaPogodbena vrednost del na osnovi ponudbe izvajalca znaša 955.459,07 EUR (z DDV). Sofinancer, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje sofinancira naročniku, Občini Ljutomer sredstva v višini 796.215,89 EUR (celotno vrednost brez DDV).